top of page

 

Wat is therapeutische begeleiding?

 

Naast de manuele therapie, bewegingstherapie en perceptietraining leert de praktijk dat de therapeutische begeleiding ook een cruciaal  aspect is voor een efficiënte therapie.  Hier leer je woorden te plaatsen bij wat je voelt of beleeft. De therapeut zal je gerichte vragen stel- len om op die manier op een actieve manier de interne gewaarwordingen te verwoorden, uit te drukken hoe je je voelt tijdens en na de  behandeling en welke gedachten er zijn opgekomen tijdens de behandeling.  Je wordt ook therapeutisch begeleid om de ervaring van de behandeling ook te laten weerklinken in je dagelijkse leven en werkomgeving.  Dit omvat ondermeer begeleiding in carrière, relaties,  stressbeheer en helpt je om sterker in je schoenen te staan en richting te geven aan je leven.

bottom of page