top of page

 

Wat is manuele therapie?

De manuele therapie is één van de basisconcepten bij een “somatopsychopedagogische” behandeling.  Dit gedeelte van de 

behandeling gebeurt op de behandeltafel (in comfortabele kledij) en is het moment om tijd en aandacht aan jezelf te geven.  Dit op zich   werkt reeds ontspannend.  De therepeut zal specifieke druk -en rek- technieken hanteren om zo op zachte wijze weefselspanningen op teheffen, gewrichten vrij te maken en bepaalde functies of bewegingente herstellen.

 

Wat kan je verwachten?

De handgrepen gebeuren met een zachte maar duidelijke druk op bindweefsel (fascia) van het lichaam (zie link meer informatie over bindweefsel/fascia).  Het is geen massage maar een wisselwerking van bewegingen en steunpunten, waarbij het lichaam (en ookde doelstellingen van de behan- deling) de therapeut stuurt welke druk, handplaatsingdruk, handplaatsing, oriënteringssnelheid of ritme bij gebruikt.  Op deze manier worden fysieke belemmeringen om in evenwicht te komen actief opgezocht en behandeld.

 

De manuele therapie heeft volgende kenmerken :

  • Fysisch en psychisch ontspannen: door de warmte die gecreëerd wordt, krijg je een gevoel van welbehagen, gezelligheid.

  • Globaliteit en aanpasbaarheid: je krijgt een bepaald gevoel van  eenheid, globaliteit. Deze globaliteit zorgt er dan weer voor dat je een sterk gevoel van soliditeit krijgt en dus beter kan reageren op gebeurtenissen in je leven zonder die eenheid te verliezen. 

  • Een verankering van vertrouwen: door de traagheid van de  bewegingen (van de therapeut) krijg je het gevoel van rust, een gevoel eindelijk tijd te hebben voor jezelf.

  • Een sterk gevoel van bestaan: de interne beweging laat je een gevoel van bestaan ervaren, je voelt je betrokken in jezelf en dit versterkt elke keer je meer in contact komt met jezelf.

  • Een extra dagelijkse ervaring: gezien je dit speciaal gevoel niet zomaar  krijgt bij de gewone alledaagse handelingen, maar we dit moeten  oproepen, noemen we het ‘extra dagelijks’. Bedoeling is om dit gevoel  stelselmatig te integreren in je dagelijkse leven.  Dit vergt oefening ook buiten de behandelingen om - vanuit die  optiek wordt de manuele therapie gecombineerd met andere technieken (bewegingstherapie, perceptietraining en therapeutische begeleiding).

bottom of page